Εγώ...;

Εγώ...;
Ταξιδεύοντας...

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008

J A N - The Lyrics

1. LAST NIGHT IN PARIS

SOMETIMES I FEEL
I WANNA HOLD YOU BABE IN MY ARMS
I TRIED TO HOLD YOU THEN
AND YOU JUST TOLD ME “STOP”

I WANNA TAKE YOU THERE
AND I WANNA LOVE YOU
ONCE AGAIN BABE
I TRIED TO BREAK YOU THERE
BUT YOU WERE TOO FRAGILE
__________________________
Chorus

BUT I REALLY SHOOK YOU DOWN
LAST NIGHT IN PARIS
BUT I REALLY SHOOK YOU DOWN
CAN’T YOU FEEL IT LOVE
________________________________

NOW ONCE AGAIN MY DEAR
I WANNA HOLD YOU BABE
I TRIED TO BREAK YOU THERE
BUT YOU JUST FADED AWAY
___________________________

I WANNA SHAKE YOU
AND I WANNA HOLD YOU LIKE I DID
BUT YOU WERE TOO FRAGILE
CAUSE YOU JUST GAVE ME THE CREEPS
_______________________________
Chorus

BUT I REALLY…..

YOU’LL FEEL IT ONE DAY BABE

--------------------------------------------------------------

2. BACK AND FORTH

THROUGH MY SECRET WINDOW
I AM WATCHING YOU
THE DAY’S FINAL CUT
IS HAUNTING YOU

IN THE PORT, ON THE WAVES
HELL, I AM DANCING NOW
THROUGH THE YEARS, IN YOUR CELL
DAYS APPROACHING NOW
_________________________________
Bridge

LIKE THE FIRE MEETS THE CLOUDS
I AM FAITHLESS NOW
WHAT IS SAID OR WHAT IS DONE
I WANT TO KNOW HOW

HOW YOU FEEL, HOW YOU DIE
WHAT IS PUZZLING YOU
WHAT ON EARTH IS YOUR LIFE
WITHOUT ANY TRUTH
______________________________
Chorus

NOW I’M SHIVERING
THINK I’M DYING
WON’T YOU FEEL ME
TOUCH ME, HOLD ME
STRONG BACK AND FORTH

NOW I’M SHIVERING
THINK I’M DYING
AREN’T YOU MY REMORSE
MY JUST CAUSE
TAKE ME BACK AND FORTH
_____________________________

NOW YOU SCREAM AND YOU SHOUT
AT THE WORLD, IN THE DARKNESS
YOU’RE SPEACHLESS, MOTIONLESS
YOU FEAR THE CROWD

AS THE SUN KISSES ME
YOU ARE BOUND TO SEE
ALL THE FEARS THAT COME TO ME
LIKE IS MEANT TO BE
___________________________________
Bridge

DRIVE ME THERE, TAKE ME OUT
THE PAIN THAT I CAN’T BEAR
SHOUTING LOUD, SCREAMING HIGH
LEAVE ME WITHOUT DOUBT

HOW YOU FEEL, HOW YOU DIE
WHAT IS PUZZLING YOU
WHAT ON EARTH IS YOUR LIFE
WITHOUT ANY TRUTH
_______________________________
Chorus

NOW I’M SHIVERING
THINK I’M DYING
WON’T YOU FEEL ME
TOUCH ME, HOLD ME
STRONG BACK AND FORTH

NOW I’M SHIVERING
THINK I’M DYING
AREN’T YOU MY REMORSE
MY JUST CAUSE
TAKE ME BACK AND FORTH

-----------------------------------------

3. CARRY ME

SO MANY TIMES I TRAVELED
WITHOUT LUGGAGE AT ALL
SUCH TIMES WERE BACK THEN
WISH YOU WERE WITH ME IN ALL

‘CAUSE WHAT I NEEDED IN THERE
WAS A FRIENDLY HAND INDEED
I WANT TO ASK YOU A FAVOR
I WANT YOU TO TAKE THE LEAD
__________________________________
Chorus

CARRY ME CARRY ME
INTO THE RIVER
CARRY ME DRIVE ME INTO THE LIGHT
CARRY ME CARRY ME
DON’T NEED A REASON
TO LOVE YOU THROUGH THE NIGHT
_________________________________

YOU SAID THAT I WAS NOT
THE ONE TO GO WITH
‘CAUSE MY HEAD WENT TOO FAST
TOO FAST TO LET YOU BREATHE

BUT I KNOW ONE THING FOR SURE
THAT THINGS CAN BE BETTER
SO HELP NOW TO LURE AWAY
FROM ALL THE PAIN
______________________________
Chorus

CARRY ME CARRY ME
INTO THE RIVER
CARRY ME DRIVE ME INTO THE LIGHT
CARRY ME CARRY ME
DON’T NEED A REASON
TO LOVE YOU THROUGH THE NIGHT

--------------------------------------------

4. COMMON FEAR

THEY ARRIVED LATE AND TRIED TO REST
GATHERED IN A WARMNESS NEST
WHAT THEY SAW OR WHAT THEY HEARD
WAS UNEASY TO CONFESS

PLAY YOUR MUSIC, LET US HEAR
MAKE THE WORRIES DISAPPEAR
PRAY FOR THINGS WE CANNOT TOUCH
FEEL THE PAIN TWICE AS MUCH
_____________________________________
Chorus

AS EVENING COMES AND MORNING DIES
WE DON’T NEED NO ALIBIS
WHEN DAWN AT LAST PROWLS NEAR
WE WILL UNDRESS THE COMMON FEAR
_________________________________________

LIKE THE FIRST MAN IN DISGUISE
EXILES OUT OF PARADISE
WHAT A DREADFUL THOUGH INDEED
LEAVES THOUGH WHEN WE TAKE THE LEAD

UNKNOWN SHORES, UNCHARTED DEPTHS
WATCH US AS WE TOUCH THE FENCE
SHOW US EVERYTHING AND NOW
WE’RE NO THE ONES TO TAKE A BOW
____________________________________
Chorus

AS EVENING COMES AND MORNING DIES
WE DON’T NEED NO ALIBIS
WHEN DAWN AT LAST PROWLS NEAR
WE WILL UNDRESS THE COMMON FEAR

------------------------------------------------------

5. ON THE WAY

SOMETIMES
WISH I COULD STOP THE TIME
OTHER TIMES
I’D PREFER AGES TO FLY

IT’S SO HARD
WAITING FOR A FRIEND TO SHOW
SO TOUGH
TO KEEP IT COOL AND NOT TO BLOW
______________________________________
Bridge

MY THOUGHTS SEEM TO GET STUCK IN SPACE
AGAINST ALL ODDS I CAN SEE MY SORROW’S FACE
A FACE I KNOW GOD DEMIT SO WELL
TIME TO GO, WISH YOU WELL
________________________________________
Chorus

GIVE ME A DIME
FOR THE BOATMAN TO PASS ME OVER THE RIVER
AND PRESENTS TOO
FOR I MIGHT NEED TO BRIBE THE MAN

I DON’T WANT YOU TO
FELL SORRY FOR MY CHOICES
JUST KEEP THIS SONG LOUD ENOUGH
SO I CAN HEAR IT ON THE WAY
_____________________________________________

I KNOW
THINGS WEREN’T GOOD ENOUGH
I FEAR
I MADE YOU FEEL BAD SOMETIMES

MY FAITH
WAS NOT THE FAITH OF COMMON MAN
BUT I BELIEVE
THAT YOU SHOULD GO, YOU SHOULD RUN
_________________________________________
Bridge

MY THOUGHTS SEEM TO GET STUCK IN SPACE
AGAINST ALL ODDS I CAN SEE MY SORROW’S FACE
A FACE I KNOW GOD DEMIT SO WELL
TIME TO GO, WISH YOU WELL
_____________________________________________
Chorus

GIVE ME A DIME
FOR THE BOATMAN TO PASS ME OVER THE RIVER
AND PRESENTS TOO
FOR I MIGHT NEED TO BRIBE THE MAN

I DON’T WANT YOU TO
FELL SORRY FOR MY CHOICES
JUST KEEP THIS SONG LOUD ENOUGH
SO I CAN HEAR IT ON THE WAY

-----------------------------------------------

6. RAT RACE

STRANGE HOURS
FORBIDDEN TALES
WITHOUT MORALS
DIGNITY FAILS

THE RICH FALL SOON
THROUGH THE YEARS
THEIR LIVES’ TYPHOON
LEAVES THEM WITHOUT TEARS
__________________________________
Bridge

WITH SUCH GRACE
OH AMAZING RACE
LEAVE NO TRACE
THE LOST CASE
______________________________________
Chorus

WE LEARN THE HARD WAY
WE LEAN TOWARDS PAIN
WHERE THE RATS PLAY
ALWAYS IN THE RAIN
_________________________________________

THEY’RE TURNING AWAY
BUT WANT TO COME BACK
THEY WANT TO GO BACK
BUT THERE’S NO TURNING BACK
_________________________________________
Bridge

WITH SUCH GRACE
OH AMAZING RACE
LEAVE NO TRACE
THE LOST CASE
_____________________________________
Chorus

WE LEARN THE HARD WAY
WE LEAN TOWARDS PAIN
WHERE THE RATS PLAY
ALWAYS IN THE RAIN
___________________________
Whispers in the 1st part of Guitar Solo

SHE HIDES THERE BESIDE HIM
AND FOLLOWS AT DISTANCE
STRAIGHTEN YOUR BACK BABE
JUST FOR INSTANCE CRY

SOLO
_________________________________________
Chorus

WE LEARN THE HARD WAY
WE LEAN TOWARDS PAIN
WHERE THE RATS PLAY
ALWAYS IN THE RAIN

------------------------------------------------------

7. PUPPETS

SITTIN’ IN THE DARKENED ROOM
IN A CORNER THERE SHE CRIES
WAITIN’ FOR SOME STRANGER’S HAND
TO STRETCH THE STRINGS OF SOFTENED LIES
_______________________________________
Bridge
LIKE A PUPPET THERE SHE MOVES
MOVING MERRILY AROUND
WITHOUT ANYTHING TO LOSE
FEET ARE TAPPING ON THE GROUND

WORDS ARE USELESS IN THE END
WHEN YOU END UP ON THE STRINGS
NOW YOUR BODY’S SLIGHTLY BENT
BOW FOR SOME ANGELS’ WINGS
_________________________

Chorus
NOW THE ACT IS YOU ALONE
ON YOUR OWN, SO ALONE BABY
ALL THE PUPPETS DANCE NOW
EVERYWHERE STRINGS ATTACHED
_____________________________

MIXING COLORS ON THE WALL
HAS NO USE CAUSE LIGHT IS OUT
ALL THE FEARS HAVE COME IN FALL
WHEN THE SUN SLOWLY BURNS OUT
__________________________________
Bridge
THE PUPPETEER IS YOUR FRIEND
MAKING STRINGS OUT OF YOUR VAIN
HE’S CARESSING YOU WITH GOODS
JUST TO KEEP YOU ON THE RAILS

WORDS ARE USELESS IN THE END
CAUSE YOU CANNOT CUT THE STRINGS
NOW YOU ‘RE FACE TO FACE WITH HIM
BUT THERE ‘RE NO ANGELS’ WINGS
______________________________

Chorus
NOW THE ACT IS YOU ALONE
ON YOUR OWN, SO ALONE BABY
ALL THE PUPPETS DANCE NOW
EVERYWHERE STRINGS ATTACHED

-----------------------------------------------

8. YOUR SUN, YOUR MOON, YOUR STARS

LOOK AROUND YOU
EVERYTHING IS DARK
AS IF THEY KILLED THE SUN
HE’S BLEEDING, DYING HARD

THE ONLY THING YOU SEE
IS A BLOOD STREAM
BLOOD STREAMING DOWN YOUR SUN
AND THE ABSOLUTE DARKNESS ON YOUR LAND
______________________________________________

Chorus
YOU KILLED…
YOUR SUN, YOUR MOON, YOUR STARS.
_____________________________________

YOUR SUN CANNOT BE HEALED
NO ONE CAN NURSE HIS WOUNDS
HE’S FADING OUT AND NOBODY CAN DO ANYTHING ABOUT IT
NOR THEY CAN CHANGE HIS FATE

NOW IT’S THE TURN OF YOUR MOON
IN THE NIGHT IT WOULD COMFORT YOU
TO STARE AT THE MOON’S EYES
AND CALM DOWN
_________________________________
Chorus
YOU KILLED…
YOUR SUN, YOUR MOON, YOUR STARS.
____________________________________

YOUR MOON CANNOT LIVE
WITHOUT THE LIGHT THE SUN GIVES
THE MOON COMMITTED SUICIDE AND HER BLOOD SPLASHED THE SKY
CREATING YOUR STARS

NOW, IT’S IRONIC THAT YOU WANT TO STARE
AT THE COMPLETE DARKNESS
WITHOUT DOING ANYTHING ABOUT IT,
UNWILLINGLY YOU KILLED AT YOUR OWN RIGHT
THE ONLY LIGHT LEFT TO YOU
THE LIGHT OF YOUR STARS
______________________________

Chorus
YOU KILLED…
YOUR SUN, YOUR MOON, YOUR STARS.

--------------------------------------------------------

9. THERE I GO AGAIN


YOU ‘RE BURNING LIKE A CIGARETTE ON MY LIPS
YOUR FEELINGS PILE UP SENSUALLY ON YOUR HIPS

NOW BABY BRING YOUR LOVE TO ME
YESTERDAY WILL ALWAYS BE
LONG BEHIND AND YOUR EYES WILL TELL ME
HOW YOU CAN COMPLETE MY MISSING BITS
EVERY NOW AND EVERY THEN, YOU’RE SO NATURAL
_____________________
Bridge

BUT THIS IS NOT MY FAVORITE TRIP
WHEN I GET UP AND FEEL SO STIFF
___________________________
Chorus

THINGS DON’T LOOK SO SWELL
NEITHER GET ON WELL
WHEN I LOSE THE GRIP
AND THERE I GO AGAIN
SO YOU ‘D BETTER RUN
MAYBE I’M NOT YOUR MAN
I DON’T NEED A STICK CAUSE I ‘M NO BLIND
AND THERE I GO AGAIN

SAVED BY THE BELL
I CAN RUN LIKE HELL
WHEN I SLIGHTLY TWITCH
BABY THERE I GO AGAIN
SEEM TO LOSE THE FUN
WHEN I ‘M ON THE RUN
BUT I HAVE NO BALANCE MAN
SO I ‘D BETTER GO AGAIN
_________________________________
NOW SWIFTLY FOLD YOUR LEGS BABY ROUND MY BACK
LET ME FEEL YOUR BURNING LIPS, CAN’T HOLD BACK

NOW BABE……
_____________________________________
Bridge

BUT WHEN THE NIGHT IS FALLING NEAR
I SMELL A LITTLE CREEPING FEAR
__________________________________
Chorus

THINGS DON’T LOOK…..

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

JAN

Τι είναι οι JAN;;;

Θα σας πω λοιπόν μια ιστορία, καθώς θα ακούτε τα τραγούδια...
Τον Μάρτιο του 2007, τρεις μουσικοί και φίλοι κανονίσανε να jam-άρουν σε κάποιο studio του Βόλου, με σκοπό να περάσουν ευχάριστα.
Στη δεύτερη ώρα αυτής της σύμπραξης, γεννήθηκαν οι πρώτες νότες του "Last Night In Paris", το οποίο και ηχογραφήθηκε επί τόπου και πρόχειρα ώστε να μην ξεχαστεί το τραγούδι, μέχρι την επόμενη φορά που η μπάντα θα ξαναβρισκόταν για jamming.
Περίπου 2 εβδομάδες αργότερα, γεννήθηκε το "Carry Me", το οποίο κι εκείνο ηχογραφήθηκε πρόχειρα στον ίδιο χώρο.
Η ανάγκη για προσωπικό χώρο όπου η μπάντα θα μπορούσε να ηχογραφεί τις όποιες ιδέες της, ήταν πια επιτακτική. Έτσι λοιπόν, με τη χρήση ανάλογης τεχνολογίας, η μπάντα άρχισε να ηχογραφεί τις ιδέες της στο αυτοσχέδιο home studio της αφεντομουτσουνάρας μου, ξεκινόντας να ξανα-"γράφει" τα 2 πρόχειρα γραμμένα τραγούδια "Last night..."-"Carry me".
Και το όνομα αυτής;;; J A N ! ! !
Τα αρχικά των ονομάτων μας στην Αγγλική, λοιπόν, έγιναν το όνομα του γκρουπ μας. Και απλά έβρεχε ιδέες...
Από τον Απρίλιο του 2007 που αρχίσαμε να ηχογραφούμε, μέχρι και τον Νοέμβρη όπου η μπάντα απλά "έσπασε" για λόγους "ασυμφωνίας χαρακτήρων", οι JAN ηχογράφησαν στο σύνολό τους 9 τραγούδια με την ακόλουθη σειρά...

Από τη διάλυση του γκρουπ και μετά. τα τραγούδια αυτά έμεναν στο συρτάρι, χωρίς να δημοσιευτούν, με εξαίρεση ίσως τις φορές που παίχτηκαν στο διαδύκτιο από το AmaZe RaDiO .


Τιμής ένεκεν, λοιπόν, ανέβασα το υλικό αυτό... εδώ .

Μπορείτε για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τους JAN, να επικοινωνήσετε στο jantheband@gmail.com.